Wij zijn voor ons werk afhankelijk van giften en donaties, klik hier en steun ons!

Stichting Vogelopvangcentrum Midden-Nederland - Postbus 2031 1400DA Bussum -

tel 035-6945658 - K.v.K 32111822