Wij zijn voor ons werk afhankelijk van giften en donaties, klik hier en steun ons!
Het afgelopen jaar is er door het team van Visual Noise hard gewerkt aan onze promotievideo. De video geeft mooi weer hoe en waarom we ons inzetten voor de wilde vogels. Wij hopen dat u met evenveel plezier de video bekijkt als wij hebben gehad met het opnemen ervan. Terug naar overzicht

Stichting Vogelopvangcentrum Midden-Nederland - Postbus 2031 1400DA Bussum -

tel 035-6945658 - K.v.K 32111822