Online rondkijken in het Vogelhospitaal klik hier
Vogel in nood!
Bel met uw plaatselijke
Dierenambulance

Gooi en vechtstreek
035-6830300

Almere
088-8113340

Lelystad
06-36293327

Landelijk alarmnummer
144
OPENINGSTIJDEN

1 augustus - 31 maart
Maandag - zondag
10.00 - 16.00

1 april - 31 juli
Maandag - zondag
10.00 - 16.00
19.00 - 21.00
VOGELHOSPITAAL

Burg. J. Visserlaan 1
1411 BR Naarden
Tel. 035 - 6 945 658
IBAN: NL81 INGB 0679 1722 89
E-mail adres:
info@vogelasiel.nl

Vogelhospitaal in de media

Weer staat er een heel verhaal over de problemen bij het Vogelhospitaal in de regionale bladen, het artikel kunt u ook hier lezen ARTIKEL

Helaas is niet alles in dit artikel op de juiste manier weergegeven, een uitleg van onze kant lijkt op zijn plaats.

  • Almere betaald wel een subsidie, echter is deze niet voldoende. Er is informatie gebruikt uit onze brandbrief die we in november 2014 aan de gemeentebesturen hebben verzonden.
  • We hebben geen 100 vrijwilligers, op dit moment werken er 30 vrijwilligers bij het Vogelhospitaal. Wat we bedoelden is dat er op jaarbasis zo’n 100 verschillende mensen bij het Vogelhospitaal werken. Er is helaas altijd een verloop in ons vrijwilligersbestand en we ontvangen jaarlijks tientallen stagiaires.
  • Ook de uitspraak dat we € 1,00 per inwoner vragen voor onze stichting is iets anders. Wij denken dat de gemeenten voor € 1,00 per inwoner het gehele dierenwelzijnsbeleid voor wilde dieren vorm kan geven. We hebben het dan over de zogenaamde bovenwettelijke taken. Dierenambulance en andere opvangcentra die op dit moment niet betaald worden voor deze werkzaamheden. Het opvangen en verzorgen van honden en katten is een wettelijke taak waarvoor de gemeenten jaarlijks wel fors betalen (kosten opvang hond 2 weken in dierenasiel Amersfoort €466,33). Het vervoer van deze dieren door de dierenambulance wordt ook vergoed.

Wij hebben in november 2014 een brandbrief verzonden naar de gemeentebesturen en provincie waarin we de problemen aan het licht brengen, u kunt deze brandbrief via deze link openen BRANDBRIEF. Hierop hebben een aantal gemeenten gereageerd en is er een gesprek geweest met de betreffende wethouders en ambtenaren. Sindsdien blijft het erg stil en worden besluiten eindeloos vooruit geschoven. Onze financiële zorgen blijven, al kunnen we dankzij de steun van veel donateurs steeds weer even een maandje verder.Voor ons is de maat vol, blijkbaar worden wij en het probleem niet serieus genomen. Wij vragen ons af waarom gemeenten zich achter de anderen verschuilen, waarom er alleen iets ondernomen kan worden als de anderen ook meedoen. Op deze manier komt er waarschijnlijk nooit iets van de grond en zal dierenwelzijn ver te zoeken zijn in onze regio.

Ook wij hebben onze kosten ook al werken we met vrijwilligers en zijn we een goed doel. Iedere maand moeten ook wij de kosten voor huisvesting, gas, water en elektra betalen. Daarbij komen dan de kosten voor voer, medicatie en zo nu en dan de dierenartskosten. Wij hebben twee fulltime medewerkers en een parttime medewerker in dienst, dit omdat de overheid ons verplicht gediplomeerde dierverzorgers te hebben. Deze medewerkers dragen een hoop verantwoording en hebben een behoorlijke werklast waarvoor zij slechts het wettelijk minimum loon ontvangen.

 

Bosuil uitgezet

Het heeft vijf maanden geduurd, maar eindelijk was het uilskuiken oud genoeg om voor zichzelf te kunnen zorgen. Met heel veel plezier hebben we voor hem kunnen zorgen, en het afscheid was er dan ook weer één van dubbele gevoelens. Maar wat was het mooi om te zien hoe hij wegvloog en uiteindelijk in de grote populier aan het water ging zitten. We hebben hem de volgende ochtend niet meer gezien en gaan er van uit dat hij nu op zoek is naar een vast territorium waarin hij straks zijn eigen kinderen kan grootbrengen.

Weer volop jonge roofvogels en uilen in het Vogelhospitaal.

In deze tijd van het jaar verblijven er doorgaans wel wat jonge roofvogels en uilen in het Vogelhospitaal. Dit jaar zijn het er wat meer dan normaal. Jonge roofvogels en uilen hebben een kostbaar dieet dat voornamelijk uit vlees bestaat. Wilt u een financieel steentje bijdragen om deze mooie jonge roofvogels en uilen volwassen te krijgen en uiteindelijk weer uit te zetten in de vrije natuur, klikt u dan op de online doneren mogelijkheid links boven op de pagina. Natuurlijk kunt u ook structureel donateur worden vanaf slechts twee euro per maand. Hiervoor kunt u de vriendenbon invullen en naar ons mailen of per post versturen.

120-IMG_8131

 

 

 

 

 

 

129-IMG_8149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143-IMG_7521

Aantal opgevangen vogels in 2015

3802

(12-11-15)